Atletika JoJo

by frantoo

Naša filozofia

Našou filozofiou je vybudovať u detí všestranný pohybový základ. Dvere máme otvorené pre detí každej pohybovej úrovne od troch rokov. Našim hlavným cieľom je deťom ponúknuť zmysluplné využívanie voľného času  hravou a zábavnou formou vybudovať u detí kladný vzťah k pohybu a športu. ďalším z cieľov je priblížiť deťom „kráľovnú športu – Atletiku“, ale aj naučiť deti základné pohybové zručnosti ( behanie , skákanie, hádzanie, obratnosť ) pomocou gymnastiky a športových hier. Každé dieťa by sa malo zúčastniť atletickej alebo športovej súťaže, aby zažilo ten pocit, keď prekoná nielen seba samého.