o nás

Naša filozofia

Našou filozofiou je rozvíjať u detí všestranný pohybový základ. Dvere máme otvorené pre detí každej pohybovej úrovne od troch rokov. Našim cieľom je deťom ponúknuť zmysluplné využívanie voľného času , hravou a zábavnou formou vybudovať u detí kladný vzťah k pohybu a športu. Priblížiť deťom „kráľovnú športu – Atletiku“, ale aj naučiť deti základné pohybové zručnosti ( behanie , skákanie, hádzanie, obratnosť ) pomocou gymnastiky a športových hier. Každé dieťa by sa malo zúčastniť atletickej alebo športovej súťaže, aby zažilo ten pocit, keď prekoná nielen seba samého.

Mgr. Jozef Hladký - JoJo

JoJo je zakladateľ a iniciátor myšlienky klubu Atletika Jojo Lamač, kde pôsobí ako šéftréner. Jeho charakteristickou črtou je úsmev na tvári a večne dobrá nálada. Má vyštudovaný magisterský stupeň na Fakulte telesnej výchovy a športu vBratislave v odbore – atletika, kde získal mnoho vedomostí z oblasti pedagogiky a športového tréningu. Pôsobí ako vychovávateľ a učiteľ telesnej a športovej výchovy na ZŠ Lamač. Prax pri práci s deťmi získaval ako tréner všeobecnej pohybovej prípravy, tréner atletiky a tréner futbalu.So žiakmi pravidelne absolvuje lyžiarske a plavecké kurzy. 


Motto: 
 
 „ Zatiaľ čo my učíme deti všetko o živote, deti učia nás, o čom všetkom život je.“ 

Mgr. Tomáš Hančík

Tomáš je Jojova pravá ruka a v Atletika Jojo Lamač pôsobí ako hlavný tréner. Má vyštudovaný magisterský stupeň na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave, kde získal mnoho vedomostí z oblasti pedagogiky a športového tréningu. Absolvoval Erasmus štúdium v Chorvátsku na Univerzite Zagreb Kineziološki fakultet. Pôsobí ako vychovávateľ a učiteľ telesnej a športovej výchovy na ZŠ Lamač. V klube Atletika Jojo Lamač pôsobí tretí rok. Prax pri práci s deťmi získaval ako tréner pohybovej prípravy a tréner futbalu. Ako tréner futbalu má skúsenosti s kategóriami od U7 po U19 na pozíciách – hlavný tréner a šéftréner. So žiakmi pravidelne absolvuje lyžiarske a plavecké kurzy. 

 

Motto: 

„ Deti sú naša budúcnosť a preto potrebujú vidieť pozitívne vzory, dostať veľa lásky a smiať sa.“ 

Mgr.Igor Katona

Má vyštudovaný magisterský stupeň na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave, kde získal mnoho vedomostí z oblasti pedagogiky a športového tréningu. Pôsobí ako vychovávateľ a učiteľ telesnej a športovej výchovy na ZŠ Lamač. V klube Atletika Jojo Lamač pôsobí tretí rok. Prax pri práci s deťmi získaval ako inštruktor lyžovania a plávania a vedúci v letných táboroch. So žiakmi pravidelne absolvuje lyžiarske a plavecké kurzy. 


Motto:
 
„Najväčšiu starostlivosť treba venovať deťom.“ 

Mgr. Peter Hruška

Má vyštudovaný magisterský stupeň na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave, kde získal mnoho vedomostí z oblasti pedagogiky a športového tréningu. Absolvoval Erasmus štúdium v Nemecku na Univerzite Deutsche sporthochschule Koln.  Pôsobí ako učiteľ telesnej a športovej výchovy na Deutscheschule v Bratislave. V klube Atletika Jojo Lamač pôsobí tretí rok. Prax pri práci s deťmi získaval ako tréner všeobecnej pohybovej prípravy a tréner futbalu. Peter je špecialista na kondičný tréning, kde má 12-ročné skúsenosti a prax. So žiakmi pravidelne absolvuje lyžiarske a plavecké kurzy. 


Motto:
 

„ Práca s deťmi je úžasná, pričom ako posúvame deti my, tak deti posúvajú určite aj nás.“ 

Sára Sobotová

Sára je študentkou bakalárskeho programu na FTVŠ UK. Momentálne absolvuje Erasmus štúdium v Lotyšsku na Univerzite Latvian Academy of Sport Education. Prax pri práci s deťmi získala ako trénerka golfu, inštruktorka krasokorčuľovania, inline-korčuľovania, všeobecnej pohybovej prípravy a gymnastiky. 

 

Motto: 

 „ Deti mi dávajú energiu, akú mi nedá nikto iný a kombinácia deti + šport ma veľmi baví.“ 

Peter Peregrim

Peter je študentom bakalárskeho programu na FTVŠ UK. Momentálne absolvuje Erasmus štúdium v Lotyšsku na Univerzite Latvian Academy of Sport Education. Prax pri práci s deťmi získaval ako tréner futbalu, plávania a animátor v letných táboroch. 

 

Motto:  

 „Vidieť po tréningu zdravé a usmiate deti, ktoré sa naučili niečo nové, je na nezaplatenie.“ 

Mgr.Martina Luptáková,PhD.

Je absolventkou FTVŠ UK Bratislava, kde vyštudovala – učiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky a ďalej  pokračovala v doktorandskom štúdiu. Pracuje ako odborný asistent na FTVŠ UK Bratislave, zaoberá sa problematikou pedagogiky, didaktiky školskej telesnej výchovy, pedagogickou komunikáciou a diagnostikou v praxi. Je lektorkou školení budúcich trénerov v rámci pedagogiky športu a komunikácie. Má bohaté skúsenosti s pohybovou prípravou, psychomotorickými hrami u detí predškolského a mladšieho školského veku. Je certifikovanou inštruktorkou Zumba® Kids & Zumba® Kids Jr. Môžete ju nájsť aj v Rodinnom centre Obláčik v Lamači, kde má rôzne kurzy pre deti ako aj dospelých.   

 

Motto: 

„ Zatiaľ, čo my učíme naše deti všetko o živote, naše deti nás učia, o čom všetkom život skutočne je.“  A. Schwindt 

Simonka Illíková

Simona je študentkou Strednej odbornej školy pedagogickej, odbor animátor voľného času. Popri štúdiu trénuje modernú gymnastiku. Sima pôsobila ako reprezentantka SR v modernej gymnastike. Prax získava na praxi v školách, z letných táborov a pôsobenia v reprezentácií.  


Motto: 
 

„ Práca s deťmi ma napĺňa, lebo je to skvelá práca, pri ktorej sa stále naučíme niečo nové a vzájomne inšpirujeme. “ 

Zuzana Ševečková

Zuzana je študentkou bakalárskeho programu PdF UK- Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. V detstve  aktívne hrávala basketbal a súťažne tancovala. Prax s deťmi nadobúdala pôsobením v detskom kútiku a ako animátorka v letných táboroch. 


Motto: 
 

„ Deti nie sú veci, ktoré treba vytvarovať, ale ľudia, ktorých treba rozvinúť.“ 

čo hovoria naši členovia