Projekty

Tréningy

Tréningy prebiehajú v športovom areáli Základnej školy v Lamači. Tréningy sú určené pre deti od 3 do 14 rokov.

Denné letné tábory

15.7 - 19.7
22.7 - 26.7
5.8 - 9.8
12.8 - 16.8

Pobytový tábor

Klubové preteky

Mikuláš

December 2023

Atletická veľká noc

Apríl 2023

Projekt príroda

* V prípade nepriaznivej pandemickej situácie

Máte otázku? Opýtajte sa nás.

    Osobné údaje bude Atletika JOJO Lamač, o.z. spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia súhlasu až do doby 5 rokov po zrušení registrácie/členstva v klube. Po uplynutí tejto doby, budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané.

    Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú alebo poštovú adresu.